Fundacja
CALM edu

DZIŚ dzielmy się wiedzą
aby budować lepsze JUTRO

Głównym celem edukacji
nie jest wiedza, lecz działanie

 

Wierzę, że celem edukacji jest wykształcenie kolejnego lepszego pokolenia, które naprawi nasze błędy i swoimi dokonaniami przyćmi wszystko co udało nam się zbudować. Dlatego musimy dzieciom przekazać całą naszą wiedzę w czasie krótszym niż my potrzebowaliśmy na jej zdobycie i wskazać jak z niej praktycznie korzystać, dla dobra nas wszystkich. Na tym polega postęp.

Dokumenty Fundacji (statut, raporty, uchwały)

 

Zamknij